top of page

Apstrādes situācijas

BG1_edited.png

Klientu personas dati

 

Jūsu klienti jums sniedz savus personas datus vienam vai vairākiem mērķiem.

Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat izmantot šos personas datus citiem nolūkiem (nolūka ierobežojumi).

 

Taču noteiktā apmērā jums ir atļauts izmantot klientu personas datus, lai pārdotu izstrādājumus, kas ir līdzīgi tiem, kurus no jums ir iegādājušies klienti. Lai to varētu darīt, jums ir jānodrošina, (1) ka klientiem ir piedāvāta iespēja atteikties no viņu datu izmantošanas šādiem mārketinga nolūkiem (atteikšanās) un (2) ka tiem ir iespēja ērti anulēt abonementu, lai turpmāk vairs nesaņemtu šādu mārketinga informāciju.

 

Protams, ir piemērojamas arī visas vispārīgās prasības, piemēram, ar privātuma politikas palīdzību informēt klientus par to, kā jūs apstrādāsiet viņu personas datus.

FORM (1).png

Lerobežota personas datu izmantošana

VDAR nosaka, ka personas datus jūs drīkstat izmantot tikai tādā nolūkā, kādam tie tika sniegti (nolūka ierobežojumi), un jūs nedrīkstat iegūt vairāk informācijas, kā tas ir nepieciešams minētajam nolūkam (datu minimizēšana).

 

Praksē tas nozīmē, ka jūs nedrīkstat pieprasīt klientiem, piemēram, turpmāk minēto informāciju, ja tas nav obligāti nepieciešams, lai pārdotu klientiem savu preci vai nodrošinātu pakalpojumu:

 1. Dzimšanas datums: ja vēlaties iegūt šādus datus, lai nosūtītu klientam dzimšanas dienas apsveikumu, šis lauks ir jānorāda kā neobligāts (izvēles lauks) un jāpaskaidro, kāpēc pieprasāt šādu informāciju, sniedzot tā saukto metainformāciju (“sniedzot mums savus dzimšanas datus, mēs varēsim jums nosūtīt dzimšanas dienas apsveikumu un/vai īpašo piedāvājumu”).

 2. Dzimums: saprotam, ka ir noderīgi zināt klientu dzimumu, lai uzzinātu, kā tos uzrunāt un, iespējams, lai veiktu to profilēšanu. Taču šādu lauku nedrīkstat norādīt kā obligātu. Informāciju varat pieprasīt, pievienojot metainformāciju “Norādot savu dzimumu, mēs uzzināsim, kā jūs uzrunāt un, iespējams, ja tas būs atļauts, precīzāk noteikt jums interesējošas preces un iespējas”.

 3. Bērnu un/vai dzīvesbiedru vārdi

 4. Utt.

FORM (3).png

Mārketinga informācijas sūtīšana esošajiem klientiem

Jums ir atļauts sūtīt mārketinga informāciju esošajiem klientiem, pamatojoties uz jūsu leģitīmajām interesēm.

 

Esošo klientu gadījumā to sauc par “noklusējuma piekrišanu”.

 

To ir atļauts darīt tikai tad, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 1. Klientam ir jābūt sniegtai iespējai iebilst pret šādas mārketinga informācijas saņemšanu brīdī, kad tiek saņemti viņu personas dati.

 2. Klientam ir jābūt nodrošinātai iespējai iebilst pret turpmāku mārketinga informācijas saņemšanu ikreiz, kad tiek saņemta mārketinga komunikācija. Praksē šīs prasības izpildi nodrošina, pievienojot pogu “anulēt abonementu” katram mārketinga e-pastam.

 3. Mārketinga informācijai ir jābūt saistītai ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir līdzīgi vai saistīti ar precēm, ko ir iegādājies konkrētais klients. Piemēram, ja jums pieder maiznīca, esošajiem klientiem jūs drīkstat sūtīt informāciju par maiznīcas jaunajiem izstrādājumiem. Ja papildus maiznīcai jums pieder arī gaļas veikals, kas nav daļa no tā paša veikala, jūs nedrīkstat izmantot no maiznīcas klientiem iegūtos datus, lai sūtītu tiem informāciju par jūsu gaļas veikalu.

 

Turklāt jūsu privātuma politikā, protams, ir jānorāda arī fakts, ka jūs reklamējat minētās preces klientiem.

BG2.gif

Vispārīgie pienākumi attiecībā uz personas datiem 

Papildus iepriekš minētajām konkrētajām prasībām, ir piemērojamas arī visas pārējās vispārīgās apstrādes prasības, piemēram, pienācīga klientu informēšana, klientu personas datu aizsardzība, klientu tiesību ievērošana u. tml.

Personas datu apstrāde klientu vārdā.

Ja klienti jums sniedz viņu apstrādājamos personas datus, kurus jums ir nepieciešams apstrādāt viņu vārdā, jūs kļūstat par datu apstrādātāju.

 

Tas nozīmē, ka ar minētajiem klientiem jums būs jānoslēdz datu apstrādes līgums un ka šos datus jūs drīkstēsiet izmantot tikai, lai sniegtu savus pakalpojumus. Izmantojiet saites, lai iegūtu papildinformāciju.

Juridiskais pamats jūsu klientu personas datu apstrādei.

Kopumā klientu personas datu apstrādi jūs veiksiet, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 1. Līgumiskais pienākums: ja personas datu apstrāde ir nepieciešama jūsu pienākumu izpildei. Piemēram, ja jums ir jānodrošina piegāde klientam, jums nepieciešams viņa vārds un adrese.

 2. Juridiskais pienākums: ja likums jums nosaka par pienākumu apstrādāt noteikta veida informāciju. Piemēram, ja jūsu klientam ir piemērojams PVN, saskaņā ar likumu jums ir jāapstrādā klienta PVN numurs.

 3. Leģitīmās intereses: ja jums ir leģitīmas intereses apstrādāt noteiktus jūsu klienta personas datus, kas ir svarīgākas par klienta interesēm neapstrādāt viņa personas datus. Tas attiecas, piemēram, uz apstrādi, kuras mērķis ir nosūtīt mārketinga informāciju esošajiem klientiem, un uz jūsu klienta darbinieku kontaktinformācijas apstrādi.

 4. Piekrišana: ja klienta personas datu apstrādes nolūkos jums ir nepieciešams pamatoties uz piekrišanu. Piekrišana būs nepieciešama, piemēram, ja vēlaties klientiem nosūtīt personalizētu informāciju (mārketings) vai ja vēlaties nosūtīt mārketinga informāciju, uz kuru nav attiecināma iepriekš minētā noklusējuma piekrišana.

Laiks rīkoties!

Pārliecinieties, ka:

 • neizmantojat klientu (kontaktpersonu) personas datus citos neatļautos veidos;

 • informējat klientus par to, kā jūs apstrādājat viņu datus;

 • izmantojat atbilstošus juridiskos pamatus klienta personas datu apstrādei;

 • jūsu privātuma politikas satur atbilstošu informāciju, ja klienta personas datus izmantojat mārketinga nolūkiem;

 • ir noslēgts datu apstrādes līgums, ja personas datu apstrādi veicat jūsu klientu vārdā.

bottom of page