top of page

Apstrādes situācijas

BG1_edited.png

Tiešais mārketings

Kas ir tiešais mārketings?

Tiešais mārketings ir reklāmas stratēģija, ko izmanto daudzi uzņēmumi. Tas ļauj tiešā veidā reklamēt jūsu preces vai pakalpojumus atlasītai patērētāju grupai, kas ir identificēti kā potenciālie pircēji, lai ierosinātu darbību (piemēram, apmeklēt tīmekļvietni pirkuma veikšanai). Elektroniskais tiešais mārketings bieži notiek e-pastu, teksta, attēlu ziņojumu, video ziņojumu, balss ziņu veidā, tiešo ziņojumu veidā sociālajos tīklos vai citu līdzīgu, elektroniski uzglabājamu ziņojumu veidā.

Mērķtiecīgi vēršoties pie galalietotājiem ar elektroniskā tiešā mārketinga komunikāciju, uzņēmumi saskaņā ar VDAR definīciju apstrādā personas datus. Taču noteikumi, kas reglamentē tiešā mārketinga komunikāciju, ir atrodami ne tikai VDAR, bet arī E-privātuma direktīvā (kas tiks aizvietota ar E-privātuma regulu) ir noteikti īpaši noteikumi tiešā mārketinga komunikācijai.

FORM (1).png

Kā pamatot tiešo mārketingu?

 

Tiešā mārketinga gadījumā svarīgākā ir piekrišana! Saskaņā ar e-privātuma tiesisko regulējumu piekrišana no mērķauditorijā iekļautajām fiziskajām personām jums ir jāiegūst pirms tiešā mārketinga komunikācijas (mārketinga teksti, e-pasta ziņojumi vai zvani) izsūtīšanas elektroniskā formātā. E-privātuma tiesību aktiem ir augstāks spēks par VDAR, tāpēc pārziņiem ir ierobežota iespēja paļauties uz kādu no citiem juridiskajiem pamatiem, kas uzskaitīti VDAR 6. pantā. Piekrišanas interpretācijai likumdevējs ir norādījis striktu interpretāciju atbilstoši VDAR

Piemēram:
Neliels būvniecības uzņēmums pēc pieprasījuma potenciālajiem klientiem izsniedz brošūras ar informāciju par uzņēmuma darbību, tā darbā izmantotajiem materiāliem utt. Pieprasījums ir jāiesniedz, aizpildot tiešsaistes veidlapu. Šajā tiešsaistes veidlapā uzņēmums lūdz arī norādīt personu dzīvesvietas adresi un e-pasta adresi, lai nodrošinātu ne tikai brošūru piegādi, bet arī nosūtītu tiem mārketinga ziņojumus par nākotnē gaidāmajiem projektiem un notikumiem. Uzņēmums attiecīgajām personām ļauj atteikties no mārketinga ziņojumu saņemšanas, ja personas noņem atzīmi trīs izvēles rūtiņās, kas aptver mārketinga ziņojumus e-pastā, pa pastu un īsziņās. Taču, noņemot atzīmi visās trijās izvēles rūtiņās, netiks izsūtīta arī brošūra. Šāda veida prakse nav saskaņā ar VDAR.

Nav derīgs: “Reģistrējoties jūs piekrītat no mums saņemt mārketinga ziņojumus e-pastā. Ja nevēlaties saņemt šāda veida ziņojumus, veiciet atzīmi šeit: ”

FORM (3).png

Papildu pienākumi, paļaujoties uz “tiešo mārketingu”:
 

Šeit būtiski ir ņemt vērā, ka VDAR noteiktais pārskatatbildības princips ietver pienākumu pierādīt, ka esat ieguvis piekrišanu tiešajam mārketingam. Tas savukārt nozīmē, ka jums ir jāglabā pierādījumi par to, kam, kad, kā un ko esat norādījis personām saistībā ar piekrišanas pieprasījumu. Tāpat ļoti svarīgi ir ņemt vērā, ka attiecīgajām personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Turklāt jums ir jāpārliecinās, ka atsaukt piekrišanu ir tikpat vienkārši kā to piešķirt.

Kad piekrišana nav nepieciešama?

Būtiski ir ņemt vērā, ka noteiktos apstākļos jums ir atļauts apstrādāt kontaktinformāciju tiešā mārketinga nolūkiem, ja neesat ieguvuši piekrišanu, taču tikai gadījumos, kad ir piemērojams “fakultatīvās piekrišanas noteikuma” izņēmums jeb tā sauktā “noklusējuma piekrišana”. Izņēmums pastāv, ja izpildās šādi trīs nosacījumi:

LV-Processing situations_NO CONSENT NEED

Lai gan e-privātuma tiesiskais regulējums paredz nepieciešamības izņēmumu tiešajam mārketingam, tas neatbrīvo jūs no pienākuma pamatot apstrādi ar vienu no juridiskajiem pamatiem, kas uzskaitīti VDAR 6. pantā.

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkiem var tikt uzskatīta par tādu, kas ir īstenota, balstoties uz leģitīmajām interesēm. Tas nozīmē, ka, piemērojot noklusējuma piekrišanu, jums joprojām ir jāveic leģitīmo interešu izvērtēšana.

Attiecībā uz tiem personas datu pamatiem, kas pastāvēja pirms VDAR, fiziskajām personām nav atkārtoti jāsniedz piekrišana, ja veids, kādā tā tika sniegta, atbilst VDAR nosacījumiem .

Paraugprakse:

Skaidrākais veids, kā iegūt piekrišanu, ir izmantot piekrišanas izvēles rūtiņu, ko attiecīgās fiziskās personas var atzīmēt, ja vēlas saņemt tiešā mārketinga informāciju konkrētos saziņas kanālos (piemēram, e-pastā, īsziņās...).

 

Piemēram: Atzīmējiet izvēles rūtiņas, ja vēlaties saņemt informāciju par mūsu precēm un īpašajiem piedāvājumiem pa pastu / e-pastā / pa tālruni / īsziņā / ierakstīta tālruņa zvana veidā.

Laiks rīkoties!

  • Ja izmantojat tiešo mārketingu, lūdziet piekrišanu

  • Pārbaudiet, vai piekrišanas pieprasījumi ir skaidri un pamanāmi

  • Ievērojiet pārredzamības principu, norādot to, kurš sūta mārketinga ziņojumus

  • Tā kā fiziskajām personām ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, nodrošiniet, ka visa tiešā mārketinga komunikācija ietver informāciju par šīm tiesībām un iespēju atsaukt piekrišanu (piemēram, ar abonementa anulēšanas pogas palīdzību)

  • Pārliecinieties, ka veicat precīzu šādas informācijas uzskaiti: par ko fiziskā persona ir sniegusi piekrišanu, kad un kā piekrišana tika iegūta. Tas ir nepieciešams, lai pretenzijas gadījumā pierādītu atbilstību VDAR prasībām.

bottom of page