top of page

Prasību ievērošana

BG1_edited.png

Sekas VDAR neievērošanas gadījumā

VDAR prasību neievērošana nozīmē, ka veicat nelikumīgu attiecīgo personu personas datu apstrādi un/vai neīstenojat nepieciešamos drošības pasākumus.

Tas galvenokārt var izraisīt šādas situācijas:

LV-Compliance - Consequences of GDPR non

A. Datu aizsardzības pārkāpumi un sensitīvas informācijas (piemēram, komercnoslēpumu) zādzības  

Daudzu VDAR noteikto pienākumu mērķis ir nodrošināt, ka personas datus apstrādājat pārdomāti, kā arī atbilstoši aizsargājat jūsu (personas) datus un visu IKT infrastruktūru pret nevēlamu piekļuvi gan no iekšpuses, gan ārienes.

Tas savukārt nozīmē, ka, ievērojot VDAR prasības, jūsu uzņēmums būs labāk pasargāts no kiberuzbrukumiem, datu aizsardzības pārkāpumiem utt. Turklāt, atbilstoši organizējot datu izmantošanas un piekļuves kārtību, pasargāsiet arī citu sensitīvu uzņēmuma informāciju un komercnoslēpumus, nepieļaujot situācijas, kurās neatļautām personām šāda informācija kļūst viegli pieejama un/vai tiek izpausta trešajām personām.

.

B. Klientu un darbinieku sūdzības.

Cilvēki kļūst aizvien labāk informēti par savu privātumu, datu aizsardzības nozīmi un uzņēmumu pienākumiem saistībā ar datu aizsardzību.

Tas nozīmē, ka arī jūsu klienti un darbinieki var paust nosodījumu, ja darbībās ar viņu personas datiem neievērojat VDAR prasības, un izteikt par to pretenzijas jums, trešajām personām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem vai valdībai.

Tāpat viņi var censties to izmantot pret jums, piemēram, ja pastāv domstarpības vai strīds saistībā ar jūsu attiecībām ar minētajām personām, mēģinot izmantot faktu, ka neievērojat prasības, savā labā. Piemēram, draudot iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei

Administratīvās revīzijas un administratīvie sodi.

Datu aizsardzības iestādes var sākt revīziju, pamatojoties uz sūdzību vai pēc savas iniciatīvas, ja jūsu publiski pieejamā informācija vai komunikācija šķiet neatbilstoša.

Šādā gadījumā jums būs jāpierāda, ka ievērojat visus VDAR noteikumus, kas savukārt prasīs laiku un pūles. Ja tiks konstatēta neatbilstība prasībām, var tikt piemēroti VDAR administratīvie sodi, kas teorētiski var sasniegt 20 miljonus eiro (vai 4 % no gada apgrozījuma pasaulē, ja šī summa ir augstāka). Praksē sodu apmērs būs daudz zemāks, kā arī atkarīgs no pārkāpuma veida un jūsu īstenotajiem centieniem ievērot VDAR prasības, bet to noteikti nav vēlams pārbaudīt.

D. Citi kriminālsodi un kriminālapsūdzības, ko nosaka vietējie valsts tiesību akti  

Atkarībā no valsts, kurā veicat uzņēmējdarbību, vietējie tiesību akti prasību neievērošanas gadījumā var noteikt krimināllietas uzsākšanu un kriminālsodu.

E. Jums var tikt liegtas tiesības piedalīties valsts iepirkumos vai strādāt ar klientiem, kam ir jāievēro VDAR prasības.

Ja, sniedzot pakalpojumus, sadarbosieties ar valsts iestādēm vai regulēto nozaru klientiem, nereti jums kā piegādātājam tiks noteikts pienākums ievērot VDAR prasības.

 

Tādējādi prasību neievērošanas gadījumā jums var tikt liegta iespēja piedalīties šādos projektos vai uzaicinājumos.

 

F. Negatīva publicitāte

VDAR prasību neievērošana var radīt negatīvu publicitāti, piemēram, klientiem, kam rūp viņu privātums, saņemot uzsaukumus no aktīvistiem sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai tiekot pieminēti presē datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.

Laiks rīkoties!

Sāciet ievērot VDAR prasības jau šodien. Nezināt, ar ko sākt? Izlasiet sadaļu Prasību ievērošana: ar ko sākt?

 
bottom of page