top of page

GDPR Handbook izstrādātāji

 

GDPR handbook tika izstrādāts SMOOTH-projekta ietvaros.

SMOOTH projekta konsorciju veido tehnoloģiju partneri, datu aizsardzības iestādes, inovāciju un pētniecības iestādes, apvienības, kas pārstāv Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī standartizācijas organizācija. 
Kopā tās ir 12 organizācijas no 5 dažādām ES valstīm (Spānija, Beļģija, Polija, Latvija un Francija) un Lielbritānijas, kas ir apvienojušas spēkus un zināšanas, lai izveidotu rīkus, kas palīdzētu maziem uzņēmumiem īstenot VDAR.

SMOOTH projektam ir divi mērķi:

  1. Veidot izpratni par VDAR prasību ievērošanas nozīmīgumu, jo daudzi mikrouzņēmumi, iespējams, šajā jomā neievēro savus pienākumus.

  2. Palīdzēt mikrouzņēmumiem efektīvi īstenot VDAR.

 

Tiks izveidota SMOOTH mākoņa platforma, kas izmantos mašīnmācīšanos, tekstizraci un datizraci, kā arī progresīvas tiešsaistes revīzijas metodes, lai automātiski ģenerētu individualizētu VDAR atbilstības ziņojumu par mikrouzņēmumiem vissvarīgākajiem aspektiem.

 

SMOOTH nodrošinās arī lietderīgus materiālus, lai atrisinātu tos VDAR aspektus, kam netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Tas viss sniegs pozitīvu ieguldījumu pilsoņu tiesību nostiprināšanā, izvairoties no iespējamu sodu piemērošanas mikrouzņēmumiem.

bottom of page