top of page

Kurš?

VDAR nodrošina fiziskajām personām aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un noteikumus par personas datu brīvu apriti un fizisko personu aizsardzību. Mazu un vidēju uzņēmumu gadījumā tie bieži ir klientu, piegādātāju un darbinieku personas dati.

VDAR ir piemērojama pārziņiem un apstrādātājiem, kas var būt fiziskas personas, juridiskas personas, valsts iestādes u. c. neatkarīgi no to izmēra, nozares, darbinieku skaita vai apgrozījuma.

Mazi un vidēji uzņēmumi un VDAR

Vai mans uzņēmums ir datu pārzinis vai datu apstrādātājs?

 
bottom of page