top of page

Situāciju apstrāde

BG1_edited.png

Piekrišana un bērnu dati

VDAR nepārprotami atzīst, ka bērnu personas datiem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, kā arī nosaka tiem papildu tiesības un aizsardzības pasākumus. VDAR rokasgrāmatā sniegs informāciju par paraugpraksi uzņēmumiem, kas apstrādā vai varētu apstrādāt bērnu personas datus.

  • Ja sniedzat informācijas sabiedrības pakalpojumus (piemēram, interneta veikali, video kopīgošanas platformas, sociālo tīklu vietnes, meklētājprogrammas utt.) bērnam un izmantojat piekrišanu kā apstrādes juridisko pamatu, jums ir jāīsteno saprātīgi nepieciešami pasākumi, lai iegūtu un pārbaudītu vecāku piekrišanu, ja apstrāde attiecas uz lietotājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem. Saprātīgi nepieciešamos pasākumus nosaka, ņemot vērā esošo tehnoloģiju un tādus apstākļus kā resursi un riska līmenis. Atkarībā no Dalībvalsts, kurā veicat saimniecisko darbību, var būt piemērojami dažādi vecuma ierobežojumi, jo Dalībvalstīm ir atļauts samazināt vecuma ierobežojumu vecāku piekrišanai līdz 13 gadu slieksnim.

  • Ņemiet vērā, ka šis noteikums ir piemērojams tikai tad, ja pakalpojumi tiek tiešā veidā piedāvāti bērnam, proti, tie ir paredzēti tikai bērniem vai nepārprotamā veidā ir vērsti uz tiem.

  • Tāpat tas nenozīmē, ka jums vienmēr ir nepieciešama vecāku piekrišana attiecībā uz lietotājiem, kas nav sasnieguši norādīto vecuma ierobežojumu. Tikai tad, ja padarāt savu pakalpojumu pieejamu bērniem un ja izmantojat piekrišanu kā juridisko pamatu (piemēram, jebkāda veida papildu apstrādei, sīkdatnēm vai līdzīgām tehnoloģijām, vai īpašu kategoriju datu apstrādei).

 

Noderīga saite:

  • Informācijas komisāra birojs ir publicējis kodeksu par vecumam atbilstošu dizainu: prakses kodeksu tiešsaistes pakalpojumiem, sniedzot praktiskas vadlīnijas tam, kā nodrošināt, lai jūsu tiešsaistes pakalpojumi atbilstoši aizsargā bērnu personas datus. Šī kodeksa ievērošana palīdzēs godprātīgi apstrādāt bērnu datus.

 

Laiks rīkoties!

 

Ja tiešā veidā piedāvājat informācijas sabiedrības pakalpojumus bērniem, iepazīstieties ar jūsu valsts tiesību aktiem, kas ir pieņemti pēc VDAR, lai uzzinātu, līdz kādam vecumam ir jāsaņem vecāku piekrišana


Nacionālie vecuma ierobežojumi vecāku piekrišanai:

Avots:

https://www.betterinternetforkids.eu/nl/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=3017751

 
LV-Processing situations_AGE LIMITS.png

Ja tiešā veidā nepiedāvājat saturu bērniem, bet gan piedāvājat pakalpojumus, kam varētu piekļūt bērni (< 18 gadi), jums būs jāveic papildu pasākumi, lai aizsargātu bērnu intereses.

bottom of page